VETnet

VETnet ir VFR Izglītības un pētniecības ministrijas finansēts projekts, kas atbalsta duālās izglītības elementu ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā.

Tajā piedalās 11 pasaules valstis. Latvija projektam pievienojās 2013. gada oktobrī.

Projekta īstenotājs ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK).

Sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un citiem partneriem projekts īsteno šādas darbības:

  • pieredzes apmaiņa ar Vāciju: kontaktu veidošana, studiju braucieni;
  • uzņēmumu konsultēšana par iesaistīšanos DVB mācībās;
  • DVB mācību programmas izstrāde sadarbībā ar izglītības iestādi un uzņēmumu;
  • uzņēmumu piesaiste DVB mācību projektiem uz mācību laiku;
  • mārketinga un komunikācijas plāns audzēkņu piesaistei;
  • DVB mācību projektos iesaistīto sadarbības partneru koordinācija;
  • darbaudzinātāju apmācības: mācību materiāla un kursu izstrāde;
  • mārketinga stratēģijas izveide darba vidē balstīto mācību tēla uzlabošanai sabiedrībā;
  • semināru un konferenču organizācija par DVB mācību aktuālajām tēmām.

 

Kopš 2015. gada septembra VETnet projekts Rīgā realizē DVB mācību pilotprogrammu “Loģistikas darbinieks”. Sākot ar 2016. gada septembri par loģistikas speciālistu DVB  mācībās var kļūt arī Liepājā. Valmierā savukārt VETnet projekts  atbalsta  DVB mācību programmu “Mehatronisku sistēmu tehniķis”. Jaunieši vecumā no 18-29 gadiem teorētiskās zināšanas apgūst profesionālās izglītības iestādē un praktiskās iemaņas nostiprina uzņēmumā pieredzējuša darbaudzinātāja vadībā.

Mācību programmu ilgums ir 1,5 gadi.

 

VETnet projekts