Kas piedalās

Darba vidē balstītas mācības ir uzņēmumu iespēja apmācīt topošos darbiniekus - izcilus nozares profesionāļus.