“Skilled-Up” projekta dalībnieki izgatavo leļļu mājas bērnudārziem

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) lepojas, ka ir viena no deviņiem Erasmus + nozares prasmju alianses projekta "Skills for Baltic Wood Industry - European Quality in Profession Education and Training" (saīsināti "Skilled-Up") partneriem!

17 dalībnieki ir veiksmīgi pabeiguši kokapstrādes nozares pirmā līmeņa vadītāju apmācību programmu "Skilled -Up" 2019/2020 Viru profesionālās izglītības centrā, Igaunijā. Apmācību noslēgumā dalībnieki izgatavoja leļļu mājas, kuras tiks dāvinātas četriem dažādiem bērnudārziem. Programma saņēma ļoti pozitīvu dalībnieku novērtējumu. Viņi novērtēja programmu ar 4,67 no 5 iespējamiem punktiem par kritēriju, vai tā atbilst viņu gaidām. Dalībnieki arī apstiprināja apmācību programmas lielo nozīmi viņu profesionālajā karjerā. Iegūto pieredzi un zināšanas pozitīvi novērtēja arī dalībnieku darba devēji.

 

 

 

Die erste Gruppe des „Skilled Up“-Projekts präsetiert ihre fertigen Puppenhäuser.

 

 [Translate to Latviski:]    [Translate to Latviski:]

 

[Translate to Latviski:]   [Translate to Latviski:]

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.