Projekta "Skilled-Up" partneru tikšanās tiešsaistē

Projekta partneru tikšanās 2020. gada 23. martā "Covid-19" pandēmijas dēļ notika tiešsaistē. Tomēr tikšanās noritēja veiksmīgi, un partneri pārrunāja plānoto darba kārtību - apmācības progresu  Baltijas valstīs un turpmākās projekta aktivitātes.

Mācību programmas pilotēšana Baltijas valstīs tika uzsākta 2019. gada rudenī. Katrai valstij ir izdevies īstenot vienu mācību moduli un sākt otro. Programmas dalībnieku un viņu darba devēju atsauksmes ir  ļoti pozitīvas. Dalībnieki ir apmierināti ar programmas saturu un īstenotajām darba vidē balstītām mācībām.

Pandēmijas dēļ apmācības šobrīd ir pārtrauktas visās trīs valstīs. Tomēr projekta partneri strādā pie iespējamiem risinājumiem krīzes laikā un plāno aktivitātes nākamajam projekta periodam, ieskaitot mācību programmas turpināšanu un dalībnieku mobilitāšu uzsākšanu.

 

  

Vairāk informācijas par projektu: www.skilled-up.eu

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.