Projekta "Skilled-Up" ietvaros uzsāktas apmācības ražošanas vadībā kokapstrādē

2019.gada oktobrī “Skilled-Up” projekta ietvaros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir uzsākta mācību programmas “Ražošanas vadība kokapstrādē” īstenošana. Divas trešdaļas no mācību programmas norisināsies uzņēmumos, tāpat tiks organizētas mobilitātes vizītes uz citu Baltijas valstu uzņēmumiem. Pirmajās pilotapmācībās piedalās 50 pārstāvji no dažādiem ražojošajiem uzņēmumiem, un turpmākos divus gadus viņi aprobēs programmu, lai tā apmierinātu nozarē strādājošo izglītības vajadzības un nākotnē būtu pieejama plašākam interesentu lokam.

Vairāk informācijas par projektu.

 

  

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.