Profesionālās izglītības balvas „MĒS MĀCĀMies 2018“ laureāti iepazīst Vācijas profesionālās izglītības sistēmu

 

No 24.09.2018 līdz 28.09.2018  Vācijas- Baltijas Tirdzniecības kameras profesionālās izglītības komanda ar Dortmundes Tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalstu pavadīja profesionālās izglītības balvas „MĒS MĀCĀMies 2018“ laureātus pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. Trīs dienu laikā darba vidē balstītu mācību vadītājiem no Latvijas bija iespēja iepazīties ar daudzveidīgo profesionālo izglītību Vācijā. Programma tika veidota tā, lai iekļautu dažādus izglītības aspektus un nozares: apmeklējot Dortmundes komunālo uzņēmumu “Dortmunder Stadtwerke”, dalībnieki varēja iepazīt uzņēmuma mācību centra ikdienu, savukārt uzņēmumos “WILO” un “REWE” – pašu mācību procesa norisi darba vidē. Šeit Latvijas pārstāvji dalījās arī pieredzē ar vācu kolēģiem. Braucienu noslēdza vizīte Roberta- Boša vārdā nosauktajā profesionālās izglītības iestādē, kur dalībnieki guva ieskatu, kā norit mācību process profesionālās izglītības iestādē.

Brauciena laikā laureāti ieguva jaunu informāciju, aktīvu pieredzes apmaiņu un daudz jaunu atziņu un ideju, ko ņemt līdzi uz Latviju.