Nodibināta Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Profesionālās izglītības padome

  1. gada 17. novembrī Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerā (AHK) tika nodibināta AHK Profesionālās izglītības padome. Padomes darbā iesaistās AHK biedru uzņēmumi no dažādām tautsaimniecības nozarēm, kurās vērojams kvalificēta darbaspēka trūkums un vēlme pilnveidot esošo profesionālās izglītības mācību programmu piedāvājumu atbilstoši Latvijas darba tirgus prasībām. Padome sniegs priekšlikumus mācību programmās apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu atbilstības uzlabošanai.Profesionālās izglītības padomes sēdes notiks vismaz divas reizes gadā.

Profesionālās izglītības padomē darbosies šādi AHK biedruzņēmumu pārstāvji: Ramona Einberga (SIA Cemex), Evija Gaspare (SIA Robert Bosch SIA), Simona Groša (SIA Bucher Municipal), Ineta Kalinkeviča (SIA DHL Latvia), Līga Kalniņa (SIA Göllner Spedition), Andris Lovnieks (SIA RIX), Inese Šteinberga (AS Air Baltic Corporation), Diāna Urtāne (SIA HansaMatrix), Andris Veinbergs (SIA Knauf) un Doloresa Volkopa (AS Valmieras stikla šķiedra).

Par Profesionālās izglītības padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Simona Groša, par priekšsēdētājas vietniekiem – Andris Veinbergs (pirmais vietnieks) un Ineta Kalinkeviča (otrā vietniece).