Latvijas – Vācijas konference par darba vidē balstītām mācībām „MĒS MĀCĀMies“

  1. gada 22. septembrī Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) Rīgā organizēja otro Latvijas – Vācijas konferenci par darba vidē balstītām mācībām. Konferencē Latvijas un Vācijas partneri tika iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tika iezīmēti nākamie soļi sekmīgai darba vidē balstītu mācību ieviešanai Latvijā. Papildus Latvijas un Vācijas lektoru prezentācijām notika darbsemināri ar labās prakses piemēriem. Tie veicināja pieredzes apmaiņu par mazo un vidējo uzņēmumu iesaistīšanos darba vidē balstītās mācībās, kā arī to sadarbības modeļiem mācību saturu nodrošināšanā.

 

VIDEO