Latvijas poligrāfijas nozares pārstāvju stažēšanās Vācijā

No 23.03.2019. līdz 28.03.2019. Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā Fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros AHK pārstāvji poligrāfijas nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem un darba vidē balstītu mācību vadītājiem organizēja stažēšanās programmu Vācijā.

Piecu dienu laikā dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt Vācijas poligrāfijas nozari un profesionālās izglītības sistēmu. Brauciena laikā dalībnieki apmeklēja Leipcigas grāmatu izstādi, Vācijas Poligrāfijas uzņēmumu konfederāciju, pret viltošanu aizsargātu produktu drukas uzņēmumu “Bundesdruckerei”, Leipcigas iespiedmākslas muzeju, Leipcigas Poligrāfijas institūtu un uzņēmumu “Salzland Druck GmbH & Co. KG”, kur apguva dažādas programmā paredzētas praktiskā prasmes un iemaņas. Braucienu noslēdza vizīte Leipcigas Gūtenberga profesionālās izglītības iestādē, kur dalībnieki guva ieskatu un praktisku pieredzi, kā norit mācību process profesionālās izglītības iestādē, kā arī dalījās pieredzē ar vācu kolēģiem.