Ķīmijas nozares pārstāvju stažēšanās Latvijā un Vācijā

No 8.04.2019 līdz 12.04.2019 Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā Fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros AHK organizēja un īstenoja ķīmijas nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogu un uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītāju stažēšanos uzņēmumā “Grindex” un Organiskās Sintēzes Institūtā. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm ķīmijas nozarē un pašiem īstenot laboratorijas darbus.

Projekta otrajā daļā dalībnieki devās uz Vāciju, kur no 22.04 līdz 26.04.2019 stažējās mācību iestādē “Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH”. Stažēšanās laikā dalībnieki iepazinās ar Vācijas duālās izglītības sistēmu un profesionālā izglītības īstenošanu ķīmijas rūpniecībā un vides aizsardzības tehnoloģijās. Dalībniekiem arī bija iespēja apmeklēt dažādus ķīmijas nozares uzņēmumus - pētniecības institūtu “Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.”, farmācijas uzņēmumu “Bombastus-Werke AG” un notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumu “Stadtentwässerung Dresden GmbH”. Apmeklējumu laikā dalībnieki iepazina šo organizāciju darbību, izmantojamās tehnoloģijas un darba vidē balstītu mācību īstenošanas metodes.