Erasmus+ projekta " Skilled-Up" partneru tikšanās Vaimelā, Igaunijā

 

No 6.06. līdz 7.06.2019 Tsenter kokapstrādes kompetences centrā  Vaimelā, Igaunijā projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas tikās, lai apspriestu projekta tālāko gaitu, 1. līmeņa augstākās modulārās izglītības programmas attīstību Baltijas valstu kokapstrādes nozarē. Tikšanās laikā tika apspriesti sasniegtie rezultāti, uzlabots moduļu saturs un saplānoti nākamie soļi.

Mācību programma sastāvēs no sekojošiem 10 moduļiem: industriālais dizains, industriālās tehnoloģijas, komunikācijas metodes, darbības izmaksas, uzņēmējdarbības vadība, darba drošība un vides aizsardzība, plānošana, kontrole un komunikācijas sistēmas, vadība un personāla vadība, personāla attīstība un kvalifikācijas projekts. No 2019. gada septembra partnervalstīs tiks uzsāktas apmācības pirmajos moduļos. Mēs priecāsimies par uzņēmumu interesi. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums: [email protected] .   

 

Vairāk informācijas par projektu

 

  

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.