Erasmus+ projekta ECVET- Enterprise noslēguma konference

2018. gada 25. septembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ECVET-Enterprise: Mācīšanās rezultātos balstīta pieeja un ECVET principi darba vidē balstītu (DVB) mācību vērtēšanai un atzīšanai: mācību programma un atvērtie izglītības resursi prakšu un DVB mācību vadītājiem noslēguma konference. Konferences ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti un tika diskutēts par ECVET principu pielietošanu darba vidē balstītajās mācībās un starptautiskā līmenī.

Projekts ECVET Enterprise tika īstenots no 2016.gada oktobra līdz 2018.gada septembrim un tā ietvaros notika 5 dienu apmācības, kur uzņēmumu un profesionālo izglītības iestāžu prakšu vadītāji mācījās un diskutēja, kā labāk vērtēt mācību rezultātus darba vidē balstītajās apmācībās, pielietojot  Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai (ECVET) principus. Tāpat projekta laikā tika organizētas deviņas mobilitātes, kur uzņēmumi uzņēma praktikantus no dažādām ES profesionālajām izglītības iestādēm, tostarp divas jaunietes no Latvijas projekta ietvaros devās praksē uz Vāciju un Somiju. Projekta laikā izstrādāti arī specializēti mācību materiāli par ECVET sistēmu darba vidē balstītām mācībām gan uzņēmumiem, gan profesionālās izglītības iestādēm. Tie pieejami mājas lapā. Viens no projekta ilgtermiņa rezultātiem ir arī piecu dienu mācību metodoloģijas izveide latviešu, igauņu, somu, angļu un vācu valodās.

Konferences programma pieejama šeit.