Īstenotie projekti

DVB mācību veiksmes atslēga  ir sadarbība starp profesionālās izglītības iestādi un uzņēmumiem.

Šeit apkopojam informāciju par projektiem, kas veicina šādu mācību ieviešanu un attīstību Latvijā, uzlabo profesionālās izglītības tēlu un sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas izglītības un tautsaimniecības attīstībā Latvijā.

 

ES fondu atbalsts uzņēmējiem DVB mācību ieviešanā

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Profesionālās izglītības balva "MĒS MĀCĀMies"

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras un PIKC Rīgas valsts tehnikums sadarbībā organizētie "Ātrie randiņi" ar uzņēmumiem izstādē SKOLA 2016

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras rīkotie semināri darbaudzinātājiem un prakšu vadītājiem par DVB mācībām

LR Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju īstenotais konkurss “Es lepojos ar paveikto”

LDDK projekts "Darba vidē balstītu apmācību jaunie modeļi (New WBL)"

LDDK projekts "Kvalitatīvas prakses darba tirgum (VET4E)"

LDDK projekts "Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)"

LDDK projkets "Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (DVB-Balt)"

 

 

Veiksmes stāsti:

Darba vidē balstītas mācības uzņēmumā Livonia Print SIA

Darba vidē balstītas mācības uzņēmumā Bucher Municipal SIA

LR Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotie DVB mācību projekti 2013./2014.m.g.