• Ocean

Kas ir DVB mācības?

Darba vidē balstītās mācības (DVB) ir jauna profesionālās izglītības ieguves forma, ko ciešā sadarbībā realizē profesionālās izglītības iestāde un uzņēmums.  

Vairāk... jango-intro-2

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija pirmos darba vidē balstītu mācību pilotrpojektus uzsāka 2013./2014. gadā.

Vairāk...

Darba vidē balstītu mācību norisi regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 484

"Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
7. panta 15. punktu
Vairāk...

Darba vidē balstītu mācību veicināšana un attīstība

Vairāk...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Vairāk...

17 dalībnieki ir veiksmīgi pabeiguši kokapstrādes nozares pirmā līmeņa vadītāju apmācību programmu "Skilled -Up" 2019/2020 Viru profesionālās izglītības centrā, Igaunijā. 

12/10/2020

    Partneru viedoklis