• Ocean

Kas ir DVB mācības?

Darba vidē balstītās mācības (DVB) ir jauna profesionālās izglītības ieguves forma, ko ciešā sadarbībā realizē profesionālās izglītības iestāde un uzņēmums.  

Vairāk... jango-intro-2

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija pirmos darba vidē balstītu mācību pilotrpojektus uzsāka 2013./2014. gadā.

Vairāk...

Darba vidē balstītu mācību norisi regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 484

"Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
7. panta 15. punktu
Vairāk...

Darba vidē balstītu mācību veicināšana un attīstība

Vairāk...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Vairāk...

No 6.06. līdz 7.06.2019 Tsenter kokapstrādes kompetences centrā  Vaimelā, Igaunijā projekta "Skills for Baltic Wodd Industry" ( "Skilled-up") partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas tikās, lai apspriestu projekta tālāko gaitu, 1. līmeņa augstākās modulārās izglītības programmas attīstību Baltijas valstu kokapstrādes nozarē.

30/11/-0001

    Partneru viedoklis